Empowerment

Home >Empowerment

Wie een beroep doet op collectieve voorzieningen is per definitie kwetsbaar. Je bent er immers afhankelijk van. Het vergt moed en uithoudingsvermogen om tegenover de beslissingsmacht en deskundigheid van instanties je eigen koers te varen. De drijfveer daarvoor is geen dwarsheid of wantrouwen, maar trouw aan je eigen inzichten en intuÔties. En uiteraard het belang van je kind. Je bent en blijft eindverantwoordelijk voor je kind, ook juriisch en betsuursrechtelijk gezien en om dat goed te kunnen, ben je afhankelijk van adequate informatie en ondersteuning op een vindbare plek.....lees verder