Naar school

Home >Naar school

Je wil dat je kind een opleiding en begeleiding krijgt die bij het kind past. Onderwijs op maat, ook op de reguliere school en dan niet alleen maar rapportgericht. Liefst in zijn eigen buurt, zodat de sociale contacten makkelijker kunnen ontstaan. Voor informatie en ondersteuning is de overheid verantwoordelijk, in dit traject heeft de minister, reeds enige jaren geleden, ook de MEE organisaties aangewezen. Verder de Regionale Expertise Centra, de REC's, en de diverse web site's. Zie onder links, op deze site.