Comite van aanbeveling

Home > Comite van aanbeveling

1ste COMITE VAN AANBEVELING.

Start project : 1-7-2007.
Oudersaanzet vraagt behalve aan ouders ook aan wetenschappers, dan wel onderzoekers, om hun maatschappelijke verantwoording te nemen. Zij kunnen dit tevens effectief kenbaar maken, door aansluiting bij ons ''Comite van Aanbeveling''.

Het voordeel van deze bundeling met de ouders, dan wel  de leerlingen, kan zijn dat er eerder structurele verbeteringen tot stand komen, aangaande de wijze van het formuleren, uitvoeren en evalueren van beleid, betreffende de kwaliteit van opvoeding en onderwijs, voor de doelgroep. Met name voor kinderen met een achterstand dan wel beperking. 

De doelgroep behoort immers altijd de belangrijskste overlegpartner te zijn, aldus de wet. Zij hebben dus recht op die plek aan de overleg tafel, waar nu veelal anderen hun plaats ingenomen hebben. Daarvoor dienen ouders op een voor hen vindbare plek, adequate (onafhankelijke) informatie en (onafhankelijke) ondersteuning te kunnen krijgen, om zo verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, als eindverantwoordelijken. Dit is hun recht en een plicht van de overheid. 

De ''vrijheden" die onze kinderen nu hebben om zelf te bepalen wat goed of slecht is voor hen, is een grove overschatting van hun kunnen, aldus wetenschappelijk onderzoek. De overgrote meederheid kan niet zonder duidelijke structuren en normen en waarden, die besproken moeten worden met alle betrokkenen, uitvoerbaar zijn en nageleefd dienen te worden.  

Aansluiting bij ons Comite, wil niet meer zeggen, dan dat de leden een verbintenis aangaan, op basis van de strekking van de voorafgaande tekst. Bij deze leggen de leden van het Comite en de vereniging www.oudersaanzet.nl vast, dat zij over en weer geen verantwoordelijkheid dragen voor hun verdere uitspraken en publicaties en niet zonder hun uitdrukkelijke toestemming namens hen zullen spreken.

Namens de voorzitter van vereniging www.oudersaanzet.nl  L. Hardeman. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Wij hebben het genoegen om u de leden van ons Comite van aanbeveling te presenteren:

LID: Professor Douwe van Houten
, hoogleraar sociaal beleid en organisatie, universiteit Utrecht.

GEEN LID MET REDEN: Professor Jelle Jolles, hij heeft de werking van de hersenen van kinderen onderzocht, laat ons weten, zie zijn mail, dat hij goede redenen heeft zich niet aan te sluiten bij ons Comite, waarvan akte.

Geachte heer Hardeman
Dank voor uw mail waarin u nog eens uiteen zet, dat u de structurele invloed van ouders als eindverantwoordelijke voor hun kind nader wilt stimuleren. Uw doelen lijken mij nastrevenswaard. Toch kunnen wij geen rol spelen in uw comitee van aanbeveling; ik acht het van belang om als wetenschapper onafhankelijk te blijven, en als zodanig een eigen rol te kunnen spelen in het proces. 

U staat voor een goed doel, en ik wens u veel succes toe met uw activiteiten.
Met vriendelijke groet
Jelle Jolles

Drs. Marnix Rietberg, laat weten zich na de zomervakantie aan te willen sluiten als lid.
Dhr. Rietberg: Competentie gericht leren werkt, mits leerkrachten ''deadlines'' en hierarchie inruilen voor vertrouwen en respect. Het sleutelwoord is eigenwaarde. Eigenwaarde Nieuwe Leren Rietberg.pdf