Studenten aan zet

Home > Studenten aan zet

 

Student met handicap stuit nog steeds op obstakels.

Ruwweg veertigduizend studenten met een handicap ondervinden belemmeringen tijdens hun studie aan universiteiten en hogescholen. Ondanks betere begeleiding en voorlichting heeft het merendeel van de studenten met een functiebeperking te maken met studievertraging, een gebrek aan informatie en onbegrip van medestudenten en docenten. Zonder gerichte inspanning en begeleiding zullen studenten met een handicap geen gelijke kansen hebben.
 
Bovenstaande uitkomsten staan in het vandaag verschenen rapport 'Studeren met een handicap in 2005' van het Verwey-Jonker Instituut. Het instituut onderzocht de belemmeringen in het hoger onderwijs van studenten met een lichamelijke handicap, dyslexie, psychische klachten of chronische ziekte. Het onderzoek is verricht voor handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap. In 2001 heeft het Verwey-Jonker Instituut een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. In het nieuwe rapport zijn vergelijkingen getrokken met 2001, maar zijn ook nieuwe gegevens gepresenteerd.
 
Het onderzoek laat zien dat naar schatting 60.000 à 75.000 van de ruim half miljoen studenten in het hoger onderwijs één of meer functiebeperkingen hebben. Zo'n 40.000 studenten ervaren belemmeringen bij het bestuderen van schriftelijk materiaal, afleggen van examens, bijwonen van hoorcolleges, werkstukken maken, samenwerken, stages lopen, bij het houden van presentaties of het volgen van het lesrooster.
 
Uit de studie komen verder de volgende bevindingen naar voren:
-   Voor driekwart van deze 40.000 studenten zijn geen oplossingen voorhanden.
-   Meer studenten dan in 2001 krijgen begeleiding.
-   De bekendheid met regelingen en specifieke faciliteiten is duidelijk toegenomen.
-   De onderzoekers constateren in vergelijking met 2001 een verdubbeling van het gebruik van specifieke regelingen voor aanpassingen.
-   Slechts minder dan de helft van de studenten met een handicap maakt gebruik van deze speciale regelingen.
-   Meer dan de helft van de studenten meldt dat zij in het geheel geen informatie vanuit de onderwijsinstelling hebben ontvangen.
-   Meer dan de helft van de studenten ondervindt studievertraging en minder goede studieprestaties (het vaststellen van studie-uitval viel buiten het bestek van dit onderzoek).
    Ze moeten overal zelf achteraan gaan en hebben minder tijd voor ontspanning of een bijbaantje.
-   Eenderde deel van de studenten ervaart negatieve financiële gevolgen.
-   Tweederde van de studenten met een handicap zegt dat medestudenten en docenten geen of weinig inzicht hebben in wat het betekent om te studeren met een
    functiebeperking.
De onderzoeksresultaten onderstrepen het belang om binnen de hogescholen en universiteiten betere en gerichte aandacht aan studenten met een functiebeperking te besteden. De studenten zelf vragen om meer flexibiliteit (bij examens, rooster, stages, deadlines voor inlevering van werkstukken), gerichter rekening houden met beperkingen, meer en specifiekere begeleiding De regelingen bieden daarvoor voldoende verbeteringsmogelijkheden.
 
Informatie over de onderzoekspublicatie:
Drs. Esther Plemper. Studeren met een handicap in 2005. Belemmeringen van studenten met een lichamelijke beperking, psychische klachten of dyslexie in het hoger onderwijs. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 2005. 150 p., 14,50 EUR. ISBN 90-5830-189-3

Bron: www.verwey-jonker.nl


HET ONDERZOEK IS INMIDDELS KLAAR  

Gezocht: Jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking met een

 BAAN!

Graag willen wij in contact komen met Jongeren met een Chronische ziekte of Lichamelijke beperking die werk hebben en hun ervaringen willen delen met anderen.

Het gaat vooral over ervaringen die u heeft opgedaan tijdens het zoeken naar banen.

 Deze ervaringen worden systematisch verzameld en vastgelegd en zal leiden tot een serie boekjes met als inhoud "wat moet je wél doen en wat moet je zeker niet doen als werkzoekende'". Hiermee zullen mensen in een vergelijkbare situatie geholpen worden met het vinden van een baan.

 Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap (www.irv.nl),en zal bestaan uit een aantal regionale bijeenkomsten waarin wij u naar uw ervaringen zullen vragen. Deze bijeenkomsten worden in de avonduren en/of op zaterdag georganiseerd en duren 2 uur. De reiskosten worden vergoed.

 Wilt u uw nieuwe collega’s helpen, bent u jonger dan 30 jaar en heeft u een baan (in tijdelijk of vaste dienstverband, ook in deeltijd), vul dan het formulier in op www.irv.nl/leren_werken in en verstuur of e-mail het naar:

 IRv, Kennisinstituut voor Revalidatie en Handicap
Josien Houben
Antwoordnummer 10050       
6400 VG  Hoensbroek.
j.houben@irv.nl. 045-5237630.