Handicap specifieke ouderorganisaties.

Home > Links> Handicap specifieke ouderorganisaties.

 • www.vogg.nl De vogg is de algemene verenging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap.
 • www.savon.nu
 • www.foss-info.nl  
  foss. Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden.
 • www.fovig.nl 
  federatie ouders visueel gehandicapten.
 • www.bosk.nl
  De bosk is er voor: ouders van kinderen met een handicap, jongeren met een handicap, volwassenen met een handicap, hulpverleners en familieleden.
 • www.downsyndroom.nl
 • www.vim-online.nl 
  deze vereniging ouders en leerkrachten maken zich samen sterk voor de integratie van kinderen met het Downsyndroom in de reguliere kinderopvang en het onderwijs
 • www.fodok.nl 
  De fodok is de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen. De FODOK is opgericht om de belangen van dove kinderen en hun ouders te behartigen. Dat betekent dat de FODOK zowel (onafhankelijke) informatie verschaft, als (politiek) belangen behartigt op vele fronten.
 • www.autisme-nva.nl 
  Nederlandse Vereniging voor Autisme en haar activiteiten
 • www.balansdigitaal.nl 
  Landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.
 • www.autismeinfocentrum.nl
  Het Autisme Info Centrum is een informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme.
 • www.woortblind.nl 
  De vereniging Woortblind behartigt de belangen van mensen met dyslexie en hun direct betrokkenen.
 • www.rid.nl
  regionaal instituut voor dyslexie.
 • www.hoogbegaafd.nl
  Het Fonds Hoogbegaafdheid steunt mensen die zich bezighouden met de hoogbegaafdheids-problematiek en financiert wetenschappelijk onderzoek en projecten o.a. op het gebied van leer-methodeontwikkeling en voorlichting, opdat hoogbegaafde kinderen zich bewust worden van hun mogelijkheden en talenten.
  hun talenten ontwikkelen en positief aanwenden. zich thuisvoelen in de hen omringende wereld.
  harmonieus en evenwichtig opgroeien
 • www.vokk.nl  ver. ouders kinderen en kanker
 • www.terechtbezorgdeouders.nl
  Wij zijn een groeiende groep ouders van hoogbegaafde kinderen. Onafhankelijk van elkaar zijn wij al vele jaren bezig om voor onze kinderen onderwijs op maat te krijgen. 
 • www.myocafe.nl site van vsn
 • www.stichtingpandora.nl en www.zogeknogniet.nl  Zet zich in voor iedereen die psychische problemen heeft (gehad). De stichting bestrijdt vooroordelen, geeft workshops, voorlichting en advies: De organisatie richt zich op: leerlingen met een functiebeperking, studenten met een functiebeperking, ouders, professionals in het onderwijs, mensen met psychische problemen. Type onderwijs: voortgezet onderwijs, Bve, HBO.